Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

hakda

Jiangxi Senhai Tebigy Ösümlik Nebit Co., Ltd., 15 ýyl töweregi iş tejribesi bolan Hytaýyň başlangyç ysly şäheri bolan Ji'An (JiangXi welaýaty) tebigy efir ýaglaryny, ösümlik ýaglaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen hünärmen öndüriji. .

Biz ösen enjamlar we QC barlaghanasy bilen doly ISO9001 we HACCP kepillendirilen zawod.Zawodyň meýdany 4 önümçilik liniýasy bilen 18000 around töweregi.
Tebigy nebit önümlerimiz, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Germaniýa, Hindistan, Italiýa, Päkistan, Japanaponiýa, Koreýa, Angliýa, Müsür we ş.m. ýaly dünýäde eksport edilýän azyk, kosmetika, himiýa, derman, oba hojalygy, gündelik ideg senagaty we aromaterapiýa ýaly ýerlerde giňden ulanylýar. üstünde.

Iki reňkli we köpçülikleýin birikdirilen gural, iki gaz hromatografiýasy we polarimetr ýaly ösen enjamlaryň doly toplumy bar. Önümçilik enjamlary GB we söwda standartlaryna laýyklykda dizaýn edildi we guruldy.Önümçilik prosesi doly awtomatiki kompýuter gözegçiligini alýar, şeýle hem bazaryň we müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümiň görnüşlerini we mukdaryny çeýe sazlap bolýar.

Önümlerimizi käbir halkara marka, ABŞ Walgreen (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ikinji uly zynjyrly dermanhana), Kaaponiýa Kao Korporasiýasy we ş.m. önümler bilen üpjün etmekde baý tejribämiz we başarnygymyz bar.

kompaniýa (1)
derwezesi

Biziň üpjün edýän efir ýaglarymyz, himiki goşundylar bolmazdan 100% tebigydyr.10ml ýaly ownuk çüýşeli efir ýaglarynyň gündelik kuwwaty 38000pc / gün.Gaplamak üçin, köp gaplamak we ownuk çüýşe gaplamak bilen üpjün edip bileris, müşderileriň islegine bagly, nebit önümlerimizi iýmit, kosmetika, lukmançylyk önümleri öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanýan müşderilerimiz bar, 200 litr baraban ulanylýar. Aýna çüýşeler üçin Müşderini saýlamak üçin 10ml ~ 100ml ululykda. Köp mukdarda gaplamak, aýratyn gaplamak we sowgat gutusyny gaplamak bilen üpjün edip bileris, OEM hyzmatyny edip bileris.Esasy nebit sowgat toplumy önümleriniň görnüşi, ABŞ we Europeanewropa bazarynda gaty gowy satylan gaty gyzgyn satuw önümlerimizdir.

Esasy nebit önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize haýsydyr bir gözleg iberip bilersiňiz.

Hyzmatdaşlarymyz bilen ösüp, bilelikde has köp üstünlik gazanyp bileris diýip umyt edýäris.Staffhli işgärlerimiz täze we köne müşderileri kompaniýamyzy görmäge çagyrýarlar.

Kompaniýa şahadatnamasy

  • şahadatnama-08
  • şahadatnama-09
  • şahadatnama-10