Habarlar

 • Ewkalipt näme we ol nähili işleýär?

  Ewkalipt Awstraliýada doglan agaçdyr.Ewkalpit ýagy agajyň ýapraklaryndan alynýar.Ewkalipt ýagy efir ýagy hökmünde, burun dykylmagy, demgysma we garynjadan goraýjy ýaly dürli umumy keselleri we şertleri bejermek üçin derman hökmünde ulanylýar.D ...
  Koprak oka
 • Efir ýaglaryny nädip ulanmaly

  Efir ýaglary ösümlikleriň ýapraklaryndan, güllerinden we baldaklaryndan ýokary konsentrirlenen tebigy ekstraktlardyr.Efir ýaglaryny ulanmagyň iň giň ýaýran usuly, ajaýyp ysy we bejeriş aýratynlyklary üçin olary dem almakdyr.Theyöne olary diffuzorlarda we nemlendirijilerde, şeýle hem dilde ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Esasy ýaglar näme?

  Efir ýaglary dürli peýdaly ösümlikleriň suwuk ekstraktlarydyr.Önümçilik amallary bu ösümliklerden peýdaly birleşmeleri çykaryp biler.Efir ýaglary köplenç çykýan ösümliklerden has güýçli ys alýar we has ýokary derejeli işjeň maddalary öz içine alýar.Bu w ... etmeli
  Koprak oka